Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021

10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Κατά το εννεάμηνο του 2021 ο Όμιλος παρουσίασε θετικές επιδόσεις, παρά τις αντίξοες συνθήκες που δημιουργούν οι πληθωριστικές πιέσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια του Εννεαμήνου του 2021, οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 299,09 εκ. από € 286,47 εκ. που είχαν διαμορφωθεί κατά το Εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 4,41%, παρά την υψηλή συγκρίσιμη βάση του περασμένου έτους.

Οι πωλήσεις συνεχίζουν να υποστηρίζονται από όλες τις προϊοντικές κατηγορίες του Ομίλου που σχετίζονται με την Οικιακή Φροντίδα και την Προσωπική Φροντίδα και Υγιεινή, όπως είναι η περιποίηση δέρματος, ο καθαρισμός σώματος & χεριών, η αντιηλιακή περιποίηση, τα αρώματα και τα αποσμητικά.

Η Ελλάδα παρουσίασε πωλήσεις ύψους €105,77 εκ. κατά το Εννεάμηνο του 2021 συγκριτικά με €103,32 εκ. το Εννεάμηνο του 2020, αυξημένες κατά 2,38% επηρεασμένες θετικά από το κανάλι της ευρείας διανομής.

Οι Ξένες Χώρες, σημείωσαν άνοδο πωλήσεων κατά 5,55% και διαμορφώθηκαν σε €193,32 εκ. το Εννεάμηνο του 2021 από €183,15 εκ. το Εννεάμηνο του 2020. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των ξένων χωρών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 8,08%.

Κατά το εννεάμηνο του 2021 η κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, όπως αναμενόταν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών των εμπορευμάτων και του μεταφορικού κόστους που αντιστάθμισαν εν μέρει την αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου.

Ως εκ τούτου, κατά το Εννεάμηνο του 2021 τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)* αυξήθηκαν κατά 0,85%, στα € 45,91 εκ. από € 45,52 εκ., και το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 15,35% από 15,89% το Εννεάμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 0,17% το Εννεάμηνο του 2021 φθάνοντας τα €36,27 εκ. έναντι €36,21 εκ. το Εννεάμηνο του 2020 και το περιθώριο EBIT ανήλθε στο 12,13% το Εννεάμηνο του 2021 από 12,64% την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

P&L (€ ΕΚ.) 9M '21 % 9M '20
Συνολικές Πωλήσεις Ομίλου 299,09 4,41% 286,47
Ελλάδα 105,77 2,38% 103,32
% 35,37%   36,07%
Χώρες Εξωτερικού 193,32 5,55% 183,15
% 64,63%   63,93%
EBITDA * 45,91 0,85% 45,52
Περιθώριο ΕΒΙΤDA 15,35%   15,89%
       
EBIT 36,27 0,17% 36,21
Περιθώριο EBIT 12,13%   12,64%

* Εναλλακτικός Δείκτης Μέτρησης Απόδοσης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2.14 της Οικονομικής Έκθεσης του Ομίλου.

Ο πληθωρισμός κόστους, που εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 και τις επιπτώσεις της στην κατανάλωση, δημιουργούν ένα σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας.

Από την έναρξη της πανδημίας, ο Όμιλος έχει καταφέρει να παρουσιάζει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, διατηρώντας ταυτόχρονα την ικανότητά του να επενδύει στο στρατηγικό του σχέδιο.

Όπως πάντα, ο Όμιλος είναι έτοιμος να ανταποκριθεί με συγκεκριμένα μέτρα σε όλη τη γεωγραφική του περιοχή, προκειμένου να προστατεύσει την κερδοφορία του.

Το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου και η έμφαση στους στρατηγικούς του στόχους θα συνεχίσουν να προσφέρουν κερδοφόρα ανάπτυξη και δημιουργία αξίας.

Η στρατηγική του Ομίλου παραμένει αμετάβλητη, με έμφαση, όπως πάντα, στην ανάπτυξη, είτε οργανική είτε μέσω εξαγορών, στην περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητάς του στην γεωγραφική του περιοχή, στην βελτιστοποίηση των λειτουργικών του εξόδων, στις οικονομίες κλίμακας, στις συνέργειες και στην λειτουργική μόχλευση (operating leverage).

Όμιλος Σαράντη

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος Σαράντη αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε απλές και όμορφες λύσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, που κάνουν την κάθε μέρα καλύτερη, που δημιουργούν βιώσιμη αξία. Η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Με έντονη δραστηριότητα σε δεκατρείς χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία, Ουκρανία και Ρωσία – ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Πληροφορίες

Ελένη Παππά

Investor Relations & Corporate Communications Director

Τηλ: +30 210 6173065

Email: epappa@sarantisgroup.com

Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2021 (235,2KB)

Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού Διαχείρισης Χρήσεως 2021 σύμφωνα με το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 περ.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του ειδικού Φορολογικού Ελέγχου της ΓΡ.
Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies