Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

H ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση

Φτάνοντας σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι όσον αφορά τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, το μόνο βέβαιο είναι πώς το μέλλον του πλανήτη μας διακυβεύεται. Προσπαθούμε να περιορίζουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου, έχοντας ως στόχο να αποτελέσουμε μέρος στην αλλαγή. Αυτή η δράση αποτελεί την πιο βασική πτυχή της υπευθυνότητας μας ως προς τον κόσμο.

Στον τομέα της παραγωγής, η υιοθέτηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής μας στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού. Η αποδοτική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο μετριασμός της παραγωγής αποβλήτων και η ορθολογική διαχείρισή τους, η κατασκευή πιο φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων ήταν και εξακολουθούν να παραμένουν κύριες δεσμεύσεις μας σε σχέση με τις περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Όσον αφορά την υπεύθυνη κατανάλωση, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής στους καταναλωτές μας, υποστηρίζοντας μια οικολογική προοπτική στη χρήση των προϊόντων μας, ενώ αγκαλιάζουμε της έννοιες της ανακύκλωση, της υπεύθυνης  χρήσης των προϊόντων μας με σεβασμό στο περιβάλλον, σωστό διαχωρισμό απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση της συσκευασίας.

Oι Δεσμεύσεις μας:

 • Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της ασφάλειας των πελατών.
 • Διασφάλιση της βιώσιμης και κυκλικής προμήθειας πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
 • Ελαχιστοποίηση των συσκευασιών και υιοθέτηση πρακτικών αποβλήτων κυκλικής οικονομίας.
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, χρήση ανανεώσιμων πηγών και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή και διανομή, προκειμένου να μετριαστεί το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
 • Επένδυση στην Ε&Α για καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα
 • Χρήση τελευταίας τεχνολογίας για την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, τηρώντας αυστηρά τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
 • Συνεχή αναβάθμιση των παραγωγικών μας εγκαταστάσεων με τον πιο εκσυγχρονισμένο εξοπλισμό και μεθόδους.
 • Ενίσχυση μιας φιλικής προς το περιβάλλον νοοτροπίας ως προς τις διαδικασίες ανάπτυξης των προϊόντων μας.
 • Εξάσκηση υπεύθυνου μάρκετινγκ και περιβαλλοντικής και κοινωνικής επισήμανσης προϊόντων.

Η Πρόοδος μας:

 • Στο πλαίσιο της κυκλικής Οικονομίας, το εργοστάσιο μας στην Ουκρανία διαθέτει ένα ενοποιημένο καθετοποιημένο σύστημα για την παραγωγή ανακύκλωσης πλαστικών φιλμ από καταναλωτικά απόβλητα.
  • Συλλογή Αποβλήτων
  • Πλύση Αποβλήτων
  • Διαδικασία Λιωσίματος
  • Δημιουργία κόκκων
  • Αναπαραγωγή φιλμ
 • Μια νέα επένδυση βρίσκεται σε εξέλιξη στο εργοστάσιο μας (Polipak), η οποία θα οδηγήσει σε ένα νέο high-tech προϊόν φιλικό προς τος το περιβάλλον (σακούλες απορριμμάτων) μέσω μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

Oι νέες καινοτόμες σακούλες απορριμμάτων θα χαρακτηρίζονται από:

 • Υψηλή ανθεκτικότητα
 • Καλύτερη λειτουργία & αισθητική
 • Οικονομική αποδοτικότητα
 • Υψηλότερο οικολογικό προφίλ (υψηλότερο ποσοστό ανακυκλωμένων πρώτων υλών).
 • Η χρήση φωτοβολταϊκών στο νέο εργοστάσιο μας, της Polipak, οδηγεί σε βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και αποσκοπεί σε μια οικολογικότερη παραγωγική μονάδα.

 • Στο εργοστάσιο Παραγωγής μας στην Ελλάδα:

1. Υπάρχει Ηλιακό Σύστημα που υποστηρίζει το σύστημα υδρόψυξης για τον κλιματισμό, το οποίο για να λειτουργήσει χρησιμοποιεί ηλιακή δύναμη μέσω 1340 ηλιακών συλλεκτών και δύο ψύκτες απορρόφησης ηλιακού φωτός που καλύπτουν μερικώς τις ανάγκες των εγκαταστάσεων μας σε ψυκτική ισχύ.

2. Το φυσικό αέριο έχει αντικαταστήσει πλήρως το πετρέλαιο. Ως αποτέλεσμα, οι εκπομπές αερίων μειώνονται, η λειτουργία είναι καθαρότερη και το ενεργειακό μας κόστος σημειώνει μείωση.

3. Η Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος θα καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών σε ενέργεια.

 • Επικεντρωνόμαστε στην μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος μέσω της ανακύκλωσης, έμμεσα είτε άμεσα μέσω πιστοποιημένων συνεργατών για την συλλογή των αποβλήτων που δημιουργούνται από τη δραστηριότητα μας.

Ειδικά στην Ελλάδα, οι oικονομικές μας συνεισφορές στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, στηρίζουν την προσπάθεια να βελτιωθεί η υποδομή της ανακύκλωσης εγχώρια.

Το συνολικό ποσό των οικονομικών συνεισφορών της εταιρείας ανταποκρίθηκε στην αγορά 5.287 μπλε κάδων ανακύκλωσης είτε 10 οχημάτων ανακύκλωσης .

 • Τα κεντρικά γραφεία και η παραγωγική μονάδα Οινοφύτων, εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001 για την ενεργειακή διαχείριση, το οποίο είναι πιστοποιημένο από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS.

 • Συνεχώς ενισχύουμε τη φιλική προς το περιβάλλον φιλοσοφία μας στα πλαίσια της ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Το Bioten έχει δεσμευτεί να υιοθετεί το καλύτερο που προσφέρει η φύση ενώ αναπτύσσει μια φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη προϊοντική σειρά περιποίησης δέρματος με σεβασμό στους φυσικούς πόρους, την υγεία και την ασφάλεια του δέρματός σας!

Αναπτύσσουμε μια πλήρως οικολογική γκάμα που καλύπτει για όλες τις κατηγορίες (Food packaging, Garbage bags, Cleaning Items) υπό το πρίσμα ενός πλήρους  οικολογικού σκεπτικού

Ακμάζουσες Κοινότητες

Δεσμευόμαστε να συμβάλλουμε εμπράκτως στην ευημερία των κοινοτήτων σε όλες τις χώρες της δραστηριότητας μας, δημιουργώντας κοινωνικοοικονομικές επιδράσεις για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Περισσότερα
Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies