Sarantis Worldwide


Επισκεφτείτε το site του Ομίλου

Όμιλος Σαράντη| ελληνικά

Ή επιλέξτε από τα παρακάτω

ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ

Όροι Χρήσης

 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. οφείλει να διαβάσει προσεκτικά το παρόν και σε περίπτωση διαφωνίας με τους αναγραφόμενους όρους, οφείλει να μην κάνει χρήση του. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι νομικές πληροφορίες και οι όροι του παρόντος διέπουν όλες τις ιστοσελίδες του δικτυακού τόπου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., εκτός αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο σε κάποια συγκεκριμένη σελίδα.

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη για καμία ενέργεια στην οποία έχει προβεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμός, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, ως αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο, πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε ή προσπελαύνονται μέσα από αυτό το website, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος. Τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ότι παρέχει συμβουλές ή κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις και αυτό το website δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια. Oι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το website μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για τον λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΙΝΑΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν παρέχει καμμία εγγύηση, ούτε ισχυρίζεται το παραμικρό, είτε ευθέως είτε εμμέσως, σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του website, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, της επικαιρότητας, της ακρίβειας, της πληρότητας ή της καταλληλότητας για κάθε συγκεκριμένο σκοπό του περιεχομένου αυτού ή ότι τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του website δεν θα περιέχουν σφάλματα ή θα ειναι αξιόπιστα. O επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή γίνονται download από ή μέσω αυτού του website έγκειται αποκλειστικά στην κρίση του και αποτελεί δική του ευθύνη.

Με την είσοδο στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., αποδέχεται ότι η χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι δεν είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε άμεση, συμπτωματική, επακόλουθη ή έμμεση ζημία είτε για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), τα οποία μπορεί να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση του παρόντος δικτυακού τόπου ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένου και αναφερομένου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράλειψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.
Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου.

Υπογραμμίζεται ότι τίποτα σε αυτό το website δεν επιτρέπεται να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσκληση για επένδυση ή άλλως για συμμετοχή σε μετοχές, ή άλλα χρεόγραφα στην ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί να διαφέρουν από υλικής άποψης από κάθε πρόβλεψη, γνώμη ή φιλοδοξία που εκφράζεται σε αυτό το website και η παλαιότερη απόδοση της τιμής των χρεογράφων δεν θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη ως οδηγός για μελλοντική απόδοση.
Επίσης, σε σχέση με τα πληροφοριακά στοιχεία επί των προϊόντων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, τα οποία σχετίζονται με συμπληρώματα διατροφής, είδη προσωπικής περιποίησης,  αποσμητικά προϊόντα, αφρόλουτρα κ.ο.κ, η πρόσβαση του επισκέπτη στο ηλεκτρονικό περιεχόμενο της παρούσας προορίζεται αποκλειστικά προς ενημέρωση και δεν πρέπει σε καμμία περίπτωση να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση, σύσταση, συμβουλή ή παρότρυνση για την χρήση θεραπειών ή λήψη αγωγής, δεδομένου ότι το website, ανεξαρτήτως πόσο εξειδικευμένο ή έγκυρο είναι, δίνει γενικές πληροφορίες και  δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ιατρική διάγνωση. Ο χρήστης ο οποίος επιλέγει να βασιστεί στις πληροφορίες της ιστοσελίδας το κάνει με αποκλειστική δική του ευθύνη και η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν ευθύνεται, για όποια τυχόν ζημία υποστεί ο χρήστης εκ της χρήσεως των πληροφοριών αυτών.

 • ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με αυτό το website, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών και των εξαρτημάτων που περιέχεται σε αυτό και στη γενική εικόνα του website, αποτελούν πνευματικά δικαιώματα της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων, εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εξουσιοδοτεί τον χρήστη να αντιγράψει και να εκτυπώσει αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτό το website (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά του δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτού του website σε οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένης της πλαισίωσης, της δημιουργίας οποιασδήποτε παράγωγης εργασίας που να βασίζεται στο website και/ή στο περιεχόμενό του, της ενσωμάτωσης σε άλλα websites, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτό το website δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλο website χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτό το website δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα ονόματα προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό το website αποτελούν εμπορικά σήματα του Ομίλου ΣΑΡΑΝΤΗΣ, εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, αρχείων βίντεο ή ήχου και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, "φόρτωση" (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη συναίνεση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι ο,τιδήποτε περιλαμβάνεται στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα ή προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, ή τρίτων (που χρησιμοποιείται μετά από χορήγηση άδειας) και ως εκ τούτου η μη εξουσιοδοτημένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή ποινής ή προστίμου.

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ από τον χρήστη του website (συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε μπορεί να αποκαλύψει, αντιγράψει και χρησιμοποιήσει όλες ή οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες αυτές για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

 • WEBSITES ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αυτό το website μπορεί να περιέχει περιεχόμενο που να κατέχεται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) και μπορεί επίσης να περιέχει δεσμούς υπερκειμένους που οδηγούν σε websites που κατέχονται από τρίτα μέρη. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παρέχει σε αυτά τα τρίτα μέρη περιεχόμενο και δεσμούς για διευκόλυνση των χρηστών της. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν έχει κανένα έλεγχο επί των websites που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου αυτών, η προσπέλαση των οποίων γίνεται από το website αυτό ή διατίθενται στο website αυτό και, ως εκ τούτου, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτά τα websites ή το περιεχόμενου που κατέχονται από τρίτα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε δεν αποδέχεται καμία ευθύνη που προκύπτει από οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη (είτε δημοσιεύεται σε αυτό το website ή σε οποιοδήποτε άλλο website) παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής περιουσίας οποιουδήποτε ατόμου ή οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από οποιεσδήποτε πληροφορίες ή γνώμη που περιέχεται σε αυτό το website ή το περιεχόμενο που κατέχεται από το τρίτο μέρος.

 • Σύνδεσμοι (Hyperlinks):

Παρόλο που ο παρών δικτυακός τόπος πιθανώς συνδέεται με άλλους δικτυακούς τόπους, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ή banner ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους δικτυακούς τόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Με την είσοδό του στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αποδέχεται ότι η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/ χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους ο παρών παραπέμπει, οι οποίοι ανάγονται αποκλειστικά στη σφαίρα ευθύνης των αντιστοίχων δικτυακών τόπων.

 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

H χρήση του λογισμικού που γίνεται downloaded από αυτό το website εναπόκειται αποκλειστικά στην κρίση και αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από τον χρήστη. Θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που κάνει download από αυτό το website στον προσωπικό του υπολογιστή είναι κατάλληλο για χρήση στον υπολογιστή του και ότι δεν περιέχει ιούς.

 • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ WEBSITE- ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρο το website οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρά τα ανωτέρω, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δεν είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ενημερωμένο το website. Οι χρήστες αυτού του website δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτό το website.
 Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη αναγγελία ή υποχρέωση. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται σε κάθε περίπτωση ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/ επίσκεψη του παρόντος δικτυακού τόπου.

 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω email στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση group-info@sarantisgroup.com.

 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. θεωρεί πολύ σημαντικό το απόρρητο των χρηστών του website καθώς και την ασφάλεια των προσωπικών τους στοιχείων. Είμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία όλων των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε. Δείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εδώ

 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

Ενίοτε, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω e-mail ή ταχυδρομείο με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας ή εκείνες των εταιριών του ομίλου και των επιχειρηματικών συνεργατών μας που μπορεί να σας ενδιαφέρουν (π.χ. ενημερώσεις σχετικά με τις νεότερες ειδήσεις). Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες μπορείτε εύκολα να επιλέξετε να μην τις λαμβάνετε, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφ’ όσον είστε φυσικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, μπορεί να απεγγραφείτε ενημερώνοντάς μας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου group-info@sarantisgroup.com. Και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχει η δυνατότητα απεγγραφής (unsubscribe) στο ενημερωτικό e mail.

 • ΧΡΗΣΗ COOKIES

Για την Πολιτική Cookies πατήστε εδώ

 • ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και/ή λαμβάνουμε σχετικά με εσάς για να εξετάσουμε και για να βοηθήσουμε να αποφευχθεί η άνομη δραστηριότητα ή η δραστηριότητα εκείνη που απειλεί το δίκτυό μας ή άλλως θέτει σε κίνδυνο την παροχή του website.

 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλείσθε να διαβάσετε τους ακόλουθους όρους και τις προϋποθέσεις («Όροι») προσεκτικά, καθώς διέπουν την ιδιότητά σας ως Χρήστη- Μέλος του Website που παρέχεται από τη ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ. Με την σύνδεση και περιαγωγή σας στο website αυτό, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους αυτούς, ως αυτοί τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. μπορεί, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση, να αλλάξει αυτούς τους Όρους. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους Όρους αυτούς με ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του εν λόγω Website. Η συνεχής χρήση αυτού του Website από την πλευρά σας μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους αυτούς θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από εσάς των αλλαγών αυτών.

 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ- ΜΕΛΟΥΣ

1. Η ιδιότητά σας ως μέλους αυτού του Website είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την εγγραφή σας, σας έχει δοθεί ένα όνομα χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης είτε άλλο στοιχείο, συμφωνείτε ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνείτε να (i) ενημερώσετε την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

2. Είστε υπεύθυνος για την παροχή όλων του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στο Website και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το Website μόνο σύμφωνα με τους Όρους αυτούς. Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του Website από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε, συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

4. Ως μέλος αυτού του Website αναλαμβάνετε:

- να χρησιμοποιήσετε το Website αυτό σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεστε από καιρού εις καιρόν από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε και να μην χρησιμοποιείτε το Website για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους ή ως άλλως καθορίζεται ενίοτε στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

- να μην αντενεργείτε εν γνώσει σας ή ακουσίως, κατά τη χρήση του Website, στις προβλέψεις οποιωνδήποτε νομικών ή ρυθμιστικών απαιτήσεων οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε

- να μην χρησιμοποιήσετε το Website για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες να προσπελάσετε τα συστήματα της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ή τα δίκτυα τρίτων μερών

- να μην χρησιμοποιείτε το Website για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου

- να μην χρησιμοποιείτε το Website για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση του Website για τέτοιους σκοπούς

- να ενημερώνετε άμεσα την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση του Website και, κατόπιν αιτήσεως από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, να διακόψετε άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και

- να ενημερώνετε άμεσα την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της εγγραφής σας διατηρούνται ενημερωμένα.

- δεσμεύεστε από το σύνολο των Όρων Χρήσης του website.

5. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ. Μπορείτε να τερματίσετε την ιδιότητά σας ως μέλους αυτού του Website οποιαδήποτε στιγμή δίδοντας ειδοποίηση προς την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ.

6. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. μπορεί κατά την απόλυτη κρίση της και οποιαδήποτε στιγμή, να διακόψει την παροχή του Website, ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς. Στην περίπτωση που η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ διακόψει την παροχή αυτού του Website, συμφωνείτε ότι η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα απενεργοποιήσει αμέσως την ιδιότητά σας ως μέλους και θα διαγράψει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που σχετίζονται με την ιδιότητά σας ως μέλους.

7. H ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ δεν φέρει καμμία ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε απώλεια από την πλευρά σας η οποία να σχετίζεται με την παροχή αυτού του website, είτε έχει προκληθεί από παραβίαση σύμβασης είτε από παρερμηνεία είτε από αμέλεια ή άλλο αδίκημα (οιονεί αδικοπραξία) από την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι αποκλειστικά, οποιασδήποτε απώλειας κέρδους, επιχειρηματικής ευκαιρίας, ή οποιασδήποτε τυχαίας, συνεπαγομένης, οικονομικής, ή έμμεσης απώλειας ή ειδικής ζημίας που υποστήκατε εσείς και η οποία προέυψε από οποιαδήποτε εύθυνη της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ αναφορικά με το website ή τους παρόντες όρους, ανεξάρτητα του εάν συμβουλευθήκατε την ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ για την πιθανότητα μίας τέτοιας απώλειας ή ζημίας. Για το σκοπό του άρθρου αυτού, περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι,οι πράκτορες, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες και οι υπεργολάβοι της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε..

8. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. παρέχει αυτό το website ως δωρεάν υπηρεσία στους χρήστες της.

9. Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού, και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο Διαδίκτυο η οποία θα είναι απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

10. Παράνομη ή αθέμιτη συμπεριφορά: Ο επισκέπτης/ χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να μη δημοσιεύει ή να μην μεταδίδει στον παρόντα δικτυακό τόπο οποιοδήποτε πορνογραφικό, άσεμνο, ανίερο, δυσφημιστικό, εξυβριστικό, απειλητικό, παράνομο ή άλλο υλικό που θα μπορούσε να αποτελεί ή να προτρέπει σε συμπεριφορά που θα μπορούσε να αποτελεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει αστική ευθύνη, ή με κάποιον άλλον τρόπο να παραβιάζει οποιαδήποτε διάταξη νόμου. Μολονότι η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ή οποιοδήποτε άλλο μέρος που τυχόν εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου μπορεί να παρακολουθούν, να επιθεωρούν ή να αναθεωρούν μεταδόσεις, αποστολές, η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία, παραγωγή ή έκδοση του παρόντος δικτυακού τόπου αποποιούνται οποιασδήποτε ευθύνης η οποία μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενό τους συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αξιώσεων για δυσφήμιση, εξύβριση, βλασφημία, πλαστοπροσωπία ή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

11. ΓΕΝΙΚΑ

11.1. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα αποστείλει όλες τις ειδοποιήσεις που σχετίζονται με τους Όρους αυτούς και τη χρήση αυτού του Website μέσω e-mail στην τελευταία γνωστή διεύθυνση e-mail που διαθέτετε ή μέσω ταχυδρομείου στην τελευταία γνωστή διεύθυνση.

11.2. Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ μπορεί να αναθέσει τους Όρους αυτούς σε ένα τρίτο πρόσωπο και/ή να διορίσει υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των παροχέων υπηρεσιών με εξωτερική συνεργασία, για την εκτέλεση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της υπό τους Όρους αυτούς.

11.3. Εάν οποιοδήποτε άρθρο των Όρων αυτών θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων άρθρων.

11.4. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και διέπει την πρόσβαση στο και την χρήση του Website από την πλευρά σας. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ εσάς και της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ σε σχέση με τη χρήση αυτού του Website.

11.5. Ειδικά για την ενότητα ΙR, ή όπου αλλού βρίσκεται εφαρμογή, οι Όροι αυτοί θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Κώδικα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

11.6.Για χρήστες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων / επιτρόπων σε κάθε περίπτωση δήλωσης προσωπικών δεδομένων στο δικτυακό τόπο της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

 • ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις Διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Αλλαγή συγκατάθεσης για Cookies Ανάκληση συγκατάθεσης για Cookies